Om Fredrikstad Fotballcup

Turneringen er for gutter og jenter og følger fotballforbundets regler for turneringer. Vi har rene gutte- og jentepuljer, men med få påmeldte i en årsklasse kan to årsklasser slås sammen. Lag med både gutter og jenter havner som regel i guttepuljer.

Vi har som mål å ha kampoppsett ferdig senest to uker før turnering. 

Om kampene

Syvåringene spiller 3’er fotball, åtte- og niåringene spiller 5’er fotball, ti- og elleveåringene spiller 7’er fotball, mens tolvåringene spiller 9’er fotball.

Det blir minimum 3 kamper pr. dag. Det spilles 2 x 12,5 minutter med sidebytte. Lagene blir tildelt spilledag lørdag eller søndag ved 1 dags deltagelse. Ved to dagers deltagelse kan man møte samme motstander to ganger.

Vi følger NFFs ordinære regelverk. F.eks at det settes inn ekstra utespiller ved ujevne kamper og motstanderlaget må ut av press-sonen når den andre keeperen har ballen etter tildelt målspark i aktuelle årsklasser. Reglene kan leses her (NFF).

I henhold til NFFs breddereglement kan et lag per kamp benytte en overårig spiller og det kan søkes spesielt om dispensasjon for to overårige.

Prisinformasjon

  • Deltagelse koster kr. 500,- pr. 3’er-lag. Det tilbys kun en dags deltagelse for dette årskullet.
  • Deltakelse koster kr. 1.000,- pr. 5’er, 7’er og 9’er-lag for 1 dag (min. 3 kamper)

  • Deltakelse 2 dager kr. 1 500,- pr. 5’er, 7’er og 9’er-lag (min. 6 kamper)

  • Overnatting – kr. 500,- pr. pers. lørdag – søndag
  • Overnatting – kr. 700,- pr.pers. fredag – søndag

Diskotek lørdag kveld

Ingen turnering uten discotek! Lørdag kveld samler vi spillerne til fest. Det legges opp til egen café for foreldrene. Mer informasjon om discoteket kommer senere.

Discoplakat 2019

FFC-Discoplakat-2019-org2.jpg

Kart over området 2019

_FFC-Områdekart-2019-3.jpg