Påmeldingsinfo

Påmeldingen åpner medio januar 2020


Direkte etter påmelding vil du motta en bekreftelsesmail. Hvis du ikke mottar denne mailen, ta umiddelbart kontakt på post@fredrikstadfotballcup.no

I mailen vil du finne link til faktura(er) som vi ber deg genere med det samme. Betalingsfrist for påmeldingsavgift er xx dager, mens betalingsfrist for ev. overnattingsavgifter er xx/x-20. Faktura for overnatting endres dersom det blir endringer i antall.

Husk å benytte KID-nummer ved betaling slik at innbetalingen kobles mot riktig lag!

ffc-logo-uten-arstall